[ATARI] ATARI ST Visual Timeline

Jesus Cea jcea at jcea.es
Tue Sep 7 18:56:47 CEST 2021


Una historia detallada mes a mes del Atari ST. Creo que no había visto 
tanto detalle temporal antes.

https://atarivt.com/

-- 
Jesús Cea Avión             _/_/   _/_/_/    _/_/_/
jcea at jcea.es - https://www.jcea.es/  _/_/  _/_/ _/_/  _/_/ _/_/
Twitter: @jcea            _/_/  _/_/     _/_/_/_/_/
jabber / xmpp:jcea at jabber.org _/_/ _/_/  _/_/     _/_/ _/_/
"Things are not so easy"   _/_/ _/_/  _/_/ _/_/  _/_/ _/_/
"My name is Dump, Core Dump"  _/_/_/    _/_/_/   _/_/ _/_/
"El amor es poner tu felicidad en la felicidad de otro" - Leibniz

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: OpenPGP_signature
Type: application/pgp-signature
Size: 495 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://mailman.jcea.es/pipermail/atari/attachments/20210907/d74744f8/attachment.bin>


More information about the Atari mailing list